UAB "ID forty six" bendradarbiaudama su Kauno Technologijos universitetu sėkmingai įgyvendina projektą "Inovatyvaus gaminio iš lengvųjų metalo ir plastmasių konstravimo bei gamybos metodikos sukūrimas, naudojant sparčiųjų prototipų technologijas", kuris finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto "Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra" įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K "Inočekiai".

Dėkojame visiems prisidėdantiems prie metodikos sukūrimo ne tik skaičiavimais, brėžiniais ir rekomendacijomis, bet ir siekiu plėtoti partnerystę ir ateityje.

Parengė Irena

Atgal į blogą